جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 30474
2/10/1331

ماده واحده – وزارت دارائی میتواند با تقسیط بقایای مالیات مستغلات سنوات قبل از 1331 موافقت نماید مشروط بران که مودیان مالیات بر مستغلات بدهی مالیاتی 1331 خود را با زیان دیرکرد نقدا پرداخت و بموجب سند رسمی تعهد نمایند بقایای مالیاتی خود را نیز تا آخر سال 1331 با اقساط بپردازند .
در صورتیکه مودیان بقایای مالیاتی خود را بدین ترتیب تصفیه نمایند و اقساط هم معوق نماند جرائم مقرر از آنها مطالبه نخواهد شد .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 ماده واحده راجع به بخشودگی جرائم مالیات مستغلات تصویب میشود به تاریخ اول دی ماه د ی ماه 1331
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :