جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 31866 14/10/1331

ماده1_ به لایحه قانوین اجراء بودجه سامزانی وزارتخانه ها و بنگاههای دولتی مصوب 9/10/31
شماره 31822 ماده زیر اضافه میوشد:
ماده 6_ ماده 3 از لایحه قانونی انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی مصوب 25/8/1331 بقوت خود باقی است و پس از انقضای مدت مقرر در ماده مزبور وزارت دادگستری باید مطابق مفاد لایحه مصوب 9/10/1331 درباره کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید و نیز وزیر دادگستری درباره کارمندان قضائی و اداری دادگستری و ثبت کل که طبق ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 29/6/1331 و ماده 3 قانون انحلال دیونکشور و دادگاه انتظامی بازنشسته شده یا در بقیه مدت اختیار بازنشسته میشوند باید بدون درخواست آنان مفاد بند الف ب_ج تبصره 2 از ماده 4 لایحه بودجه سازمانی وزارتخانههاو بنگاههای دولتی را با توجه به تبصره 3 از ماده 4 آن رعایت نماید میزان حقوق بازنشستگی مشمولین لوایح قانونی مزبور در هر صورت نباید از مجموع آخرین حقوق و کمک قانونی دریافتی آنان تجاوز نماید.
ماده دوم_ وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشد.
برط بق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اجراء بودجه سازمانی وزارتخانه ها و بنگاههای دولتی مشتمل بر 2 ماده تصویب میشود.
بتاریخ چهاردهم دیماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :