جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 31880 15/10/1331

ماده اول_ در محلهائیکه بر طبق ماده 15 قانون جنگل مصوب هفدهم دیماه 1321 شمسی وزارت کشاورزی قابل اجراء بودن قانون جنگل را آگهی نموده یا بعدا بنماید قطع درخت گرد و از مزارع و باغات و محوطه یخچالها و کنار حاده ها و نهرهای محاط یا مجاور جنگل و سایر محلهائی که مامورین در تشخیص و تفکیک آنها از جنگل دچار محظورند مشمول مقررات قانون جنگل خواهد بود و آئینننامه اجرای این لایحه قانونی را وزارت کشاورزی تهیه نموده بموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده دوم_ بنگاه جنگلها مجاز است که از هر متر مکعب چوبهای صادراتی در موقع دادن پروانه صدور بخارج از کشور چهارصد ریال و از چوب بلوط هر متر مکعب هشتصد ریال و از چوبهای گرد و شمشاد هر متر مکعب یکهزار و پانصد ریال بعنوان هزینه جنگل کاری و احیاء جنگل دریافت دارد.
ماده سوم_ وزارت کشاورزی مامور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی قطع و صدور چوب گرد و دریافت عوارض از چوبهای صادراتی مشتمل بر 3 ماده تصویب میشد.
بتاریخ چهاردهم دیماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :