جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 32044 29/10/31

ماده 1_ قسمت اول تبصره 2 از ماده 4 لایحه قانونی اجرای بودجه سازمانی و وزارتخانه ها و بنگاههای دولتی باینطریق اصلاح میوشد:
((هریک از کارمندان دولت که از تاریخ تصویب تا مدت یکماه قبل از انقضاء مدت اجرای این لایحه شخصا درخواست بازنشستگی نماید در صورتیکه با بازنشسته شدن و موافقت شود از مزایائی بشرح زیر استفاده خواهد نمود:
برطبق قانوناعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه اصلاحی لایحه قانونی اجرای بودجه سازمانی وزارتخانه ها و بنگاههای دلوتی مشتمل بر یکماده تصویب میشود.
بتاریخ 29 دیماه 1331 نخست وزیر_دکتر محد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :