جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 36288 5/11/1331

ماده واحده_ خریداران اراضی زراعتی خالصه سیستان که اقساط بدهی خود را در سررسید تادیه ننموده و خسارت دیرکرد به آن تعلق گرفته است چنانچه تمام اصل بدهی خود را در چهار قسط مساوی از اول فروردین تا آخر اسفند 1332 پرداخت نمایند از تادیه خسارت دیرکرد معاف خواهند بود.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی راجع بمعافیت خریداران اراضی خالصه سیستان از پرداخت خسارت دیرکرد مشتمل بر یک ماده واحده تصویب میوشد.
بتاریخ اول بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :