جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 36336 7/11/31

ماده واحده_ بعد از جمله (( هریک از کارمندان) مندرج درمقدمه تبصره 2 اصلاحی از ماده 4 لایحه قانونی اجرای بودجه سامزانی وزارتخانه ها و بنگاههای دولتی مصوب 29/10/1331 جمله و خدمت گزاران علاوه میشود.
بر طبق اعای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اجرای بودجه سامزانی وزارت خانه ها و بنگاههای دولتی مشتمل بر ماده واحده تصویب میشود.
بتاریخ 8 بهمن ماه 31 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :