جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 3906 29/11/31

ماده واحده_ بوزارت دارائی اجازه داده میشود کلیه کالاهاو لوازم تلفنی مورد احتیاج شرکت سهامی تلفن ایران را کماکان از پرداخت حقوق و هزینه گمرکی معاف دارد.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیاات مصوب 30 دیماه 1331 لایحه قانونی معافیت شرکت تلفن ایران از پرداخت حقوق و هزینه گمرکی مشتمل بر ماده واحده تصویبمیشود.
بتاریخ 28 بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکترمحمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :