جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 2226 د 23/11/1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به لغو قانون اجازه اخذ دو درصد بهای واردات سموم بمنظور تامین هزینه های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی که در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - قانون (اجازه اخذ دو درصد بهای واردات سموم بمنظور تامین هزینه های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی) مصوب یازدهم مرداد ماه 1356 از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10203
تاریخ تصویب :
1358/11/10
تاریخ ابلاغ :
1358/12/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :