جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره 2405 د 27/11/1358
وزارت پست و تلگراف و تلفن
لایحه قانونی اجازه تملک و معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی 145 قلم لوزام یدکی مربوط بشرکت R.C.A بوزارت پست و تلگراف و تلفن که در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود که 145 قلم لوزام یدکی مربوط بشرکت R.C.A را مجانا" تملک نموده و از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای فوق معاف باشد.
تبصره- این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی راجع به ترخیص ومعافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بارزگانی کالاهای فوق الذکر مصوب 26/10/58 میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10204
تاریخ تصویب :
1358/11/17
تاریخ ابلاغ :
1358/12/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :