جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره3332 د 9/12/1358
وزارت صنایع و معادن
لایحه قانونی راجع به امور مدیریت و عزل و نصب مدیران کارخانه ها و معادن که در جلسه مورخ 7/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده- دادگاهها و دادسراهای انقلاب نباید در امور مدیریت و عزل ونصب مدیران کارخانجات ومعادن دخالت نمایندو اگر در این موارد نظری دارند یا شکایت وگزارشی دریافت کرده باشند مکلفند از طریق مراجع ذیصلاح وزارت صنایع و معادن اقدام فوری نمایند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10207
تاریخ تصویب :
1358/12/07
تاریخ ابلاغ :
1358/12/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :