جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 83190 6/12/1358
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی قسمتهای و قطعات و لوزام یدکی مورد مصرف کشتی ها و سایر وسائل نقلیه دریائی شرکت کشتیرانی آریا که در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بشرکت کشتیرانی آریا اجازه داده میشود قسمتها و قطعات و لوازم یدکی مورد مصرف کشتی ها و سایر وسایط نقلیه دریائی خود را مشمول هر شماره از تعرفه گمرکی که باشد بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض باستثناء هزینه های تخلیه و بارگیری و انبار داری وارد و از گمرک با انجام تشریفات گمرکی ترخیص نماید.
تبصره 1- تشخیص اینکه قسمتها و قطعات و لوازم یدکی وارده مورد مصرف کشتی و سایر وسائط نقلیه دریائی میباشد یا خیر بعهده نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره 2- ترخیص قسمتها و قطعات و لوازم یدکی مورد مصرف کشتیرانی آریا که غیر مجاز یا مجاز مشروط باشد منوط به تحصیل شرط از وزارت بازرگانی خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10208
تاریخ تصویب :
1358/11/10
تاریخ ابلاغ :
1358/12/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :