جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 214 10/1/1359
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
لایحه قانونی راجع به تأیید عمل دولت در مورد انحلال هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان و تفویض وظایف هیئت امنای صندوق مزبور به هیئت جانشین هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و شوراهای اجرائی که در جلسه مورخ 18/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - عمل دولت در مورد انحلال هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان وتفویض وظایف هیئت امنای صندوق مزبور به هیئت جانشین هیئتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وشوراهای اجرائی (موضوع تصویبنامه شماره 3862 مورخ 11/2/1358 هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران) مورد تآیید است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10230
تاریخ تصویب :
1358/12/18
تاریخ ابلاغ :
1359/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :