جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 222 10/1/1359
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به انحلال مؤسسه گیاه شناسی ایران که در جلسه مورخ 29/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی (مؤسسه گیاه شناسی ایران) منحل میگردد و کلیه وظائف پرسنل دارائیها و بدهیها مؤسسه مذکور به وزارت کشاورزی و عمران روستائی انتقال مییابد.
وزارت مذکور موظف است پرسنل دارائیها و بدهیها و همچنین ادامه عملیات دست اجرائی مؤسسه فوق الذکر را به دستگاههای تابعه خود با توجه به وظایف دستگاههای مزبور منتقل و محول نماید.
تبصره - در مدت انجام نقل و انتقالات موضوع این ماده واحده وزارت کشاورزی و عمران روستائی سرپرستی و انجام امور جاری مؤسسه مذکور را از قبیل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بعهده خواهد داشت.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10230
تاریخ تصویب :
1358/11/29
تاریخ ابلاغ :
1359/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :