جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


شماره 210 10/1/1359
وزارت صنایع و معادن
لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 13 قانون معادن مصوب سال 1336 بمنظور معافیت شرکتها و مؤسسات دولتی از پرداخت حقوق دولتی وبهره مالکانه و یا حق الارض معادن تا پایان سال 1358 که در جلسه مورخ 29/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - تبصره زیر به ماده 13 قانون معادن مصوب سال 1336 اضافه میشود:
تبصره - شرکتها و مؤسسات دولتی که سهام آنها کلا" به دولت تعلق دارد از پرداخت حقوق دولتی معادن طبقه یک و دو و پرداخت بهره مالکانه و یا حق الارض معادن واقع در اراضی دولتی فقط تا آخر سال 1358 معاف میباشند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10230
تاریخ تصویب :
1358/11/29
تاریخ ابلاغ :
1359/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :