جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 102004 10/1/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی نحوه تامین هزینه خدمات درمانی مذکور در قانون تأسیس سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/12/1351 که در جلسه مورخ 15/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - از اول فروردین ماه 1358 نحوه تامین هزینه خدمات درمانی کارکنان شهربانی جمهوری اسلامی ایران مذکور در تبصره 1 ماده 6 قانون تأسیس سازمان خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/12/1351 برابر روش تامین هزینه خدمات درمانی پرسنل ارتش و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مندرج در ماده 2 قانون فوق وماده واحده اصلاحی مصوب 6/9/1358 خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10230
تاریخ تصویب :
1351/12/27
تاریخ ابلاغ :
1359/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :