جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 252 10/1/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به پرداخت خسارت ناشی از آتش سوزی منزل ستوان یکم نصراله بهزادپور که در جلسه مورخ 22/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - به ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل صرفه جوئی مواد بودجه خود مبلغ یک میلیون ریال خسارت ناشی از آتش سوزی منزل سرکار ستوان یکم نصراله بهزادپور جمعی ناحیه ژاندارمری خراسان پرداخت نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10230
تاریخ تصویب :
1358/12/22
تاریخ ابلاغ :
1359/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :