جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 512 16/1/1359
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به اعطای سی میلیارد ریال وام بدون بهره به صندوقهای قرض الحسنه جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و خدماتی مصوب 6/9/1358 که در جلسه مورخ 14/1/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - نظر باینکه اجرای مفاد لایحه قانونی راجع به اعطای سی میلیارد ریال وام بدون بهره به صندوقهای قرض الحسنه جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و خدماتی مصوب 6/9/1358 از طریق صندوقهای قرض الحسنه امکان پذیر نیست لذا بانک صادرات ایران در لایحه مذکور جانشین صندوقهای قرض الحسنه می گردد تا کلیه وظایف اجرائی صندوقها را عهده دار شده و نسبت به اعطای وام اقدام نماید. جهاد سازندگی مرکز متعهد پرداخت سفته های وصول نشده از وامهای پرداختی موضوع آئین نامه اجرائی لایحه مذکور میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10230
تاریخ تصویب :
1359/01/14
تاریخ ابلاغ :
1359/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :