جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 128 - ش 9/1/1359
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی انحلال کانون بانکها که در جلسه مورخ 18/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - کانون بانکهای ایران ازتاریخ تصویب این قانون منحل اعلام میگردد و کارکنان آن به تشخیص شورایعالی بانکها به شبکه بانکی و یا سایر مؤسسات منتقل و یا بازخرید خواهند شد.
ترتیب انحلال کانون را شورایعالی بانکها خواهد داد. گزارش توجیهی در مورد نحوه ی استفاده از محل کانون وسیله شورایعالی بانکها تنظیم و برای اتخاذ تصمیم به شورای انقلاب ارائه خواهد گردید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10230
تاریخ تصویب :
1358/12/18
تاریخ ابلاغ :
1359/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :