جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 60 7/1/1359
وزارت کار وامور اجتماعی
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به چگونگی پرداخت حق السهم سال 1358 کارگران واحدهای مشمول قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی که در جلسه مورخ 18/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - در بند 1 لایحه قانونی راجع به چگونگی پرداخت حق السهم سال 1358 کارگران واحدهای مشمول قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 14/9/1358 جمله (چنانچه تعداد کارکنان در سال جاری بیشتر و یا کمتر از سال 1356 باشد) به جمله (چنانچه تعداد کارکنان در سال جاری بیشتر و یا کمتر از سال ملاک محاسبه حق السهم باشد) اصلاح می شود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10230
تاریخ تصویب :
1358/12/18
تاریخ ابلاغ :
1359/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :