جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 918 23/1/1359
وزارت صنایع و معادن
لایحه قانونی مربوط به الغاء لایحه قانونی راجع به واگذاری شرکت ملی شده یوراینا به شرکت سهامی شیلات ایران که در جلسه مورخ 25/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - به وزارت صنایع و معادن اجازه داده میشود که لایحه قانونی راجع به واگذاری شرکت ملی شده یوراینا به شرکت سهامی شیلات ایران را کان لم یکن تلقی نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10241
تاریخ تصویب :
1358/12/25
تاریخ ابلاغ :
1359/02/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :