×

ابطال قسمت اخیر بخش دوم بخشنامه شماره 628 - 1378 1 4 فنی سازمان تامین اجتماعی

ابطال قسمت اخیر بخش دوم بخشنامه شماره 628 - 1378 1 4 فنی سازمان تامین اجتماعی

ابطال-قسمت-اخیر-بخش-دوم-بخشنامه-شماره-628---1378-1-4-فنی-سازمان-تامین-اجتماعی
تاریخ 7/5/1380 شماره دادنامه 151و152
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به بخش دوم بخشنامه شماره 628 مورخ 4/1/1378 سازمان تامین اجتماعی قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 365 مورخ 30/11/1379 هیات عمومی دیوان مغایر قانون وخارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقرات دولتی تشخیص داده شده ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
بنابراین رسیدگی واتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض در همان خصوص موردی ندارد و اعتراض مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده 79/69و79/332
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقای اباذر نامدار - آقای محمدباقر عابدین
موضوع شکایت وخواسته : ابطال قسمت اخیر بخش دوم بخشنامه شماره 628 فنی سازمان تامین اجتماعی 0
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند ، سازمان تامین اجتماعی بموجب بخش دوم بخشنامه شماره 628 فنی علیرغم صراحت ماده 77 قانون تامین اجتماعی بجای محاسبه دو سال آخرمتوسط دستمزد جهت تعیین میزان حقوق مستمری بازنشستگی پنج سال آخر را ملاک محاسبه قرار داده است. با عنایت به خلاف قانون بودن این بخش از بخشنامه درخواست ابطال آنرا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف ابادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 152

تاریخ تصویب : 1380/05/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.