×

موضوع از مصادیق آراء متناقض نمی باشد

موضوع از مصادیق آراء متناقض نمی باشد

موضوع-از-مصادیق-آراء-متناقض-نمی-باشد

وکیل


تاریخ 14/5/1380 شماره دادنامه 159
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تفاوت مدلول آراء صادره از دو شعبه دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست ، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 25 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/78 نمی باشد و موردی برای رسیدگی وامعان نظراز این حیث وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/12
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیرکل هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری امور اقتصادی و دارائی
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف - شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/78/1033 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به دادنامه شماره 556 مورخ 9/4/1378 شعبه شانزدهم دیوان بشرح دادنامه شماره 1158 مورخ 20/9/1378 ضمن نقض رای معترض علیه شکایت شاکی را مردود اعلام نموده است.
ب - شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 4/78/2318 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به دادنامه شماره 556 مورخ 9/4/1378 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1219 مورخ 17/10/1379 تقاضای تجدیدنظر را به لحاظ خارج از مهلت مقرر قانونی بودن رد نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 159

تاریخ تصویب : 1380/05/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.