×

موارد رد دادرس در دیوان عدالت اداری

موارد رد دادرس در دیوان عدالت اداری

موارد-رد-دادرس-در-دیوان-عدالت-اداری
تاریخ : 14/5/1380 شماره دادنامه 161

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده 26 الحاقی به قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 (موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است) نظر به انیکه صدور رای در مرحله بدوی از جمله موارد رد دادرس در مرحله تجدیدنظر نسبت به رای بدوی مذکور است. بنابراین با احراز وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره 188 مورخ 17/2/80 در پرونده کلاسه ت 6/79/1498 و شعبه ششم تجدیدنظر دیوان از جهت مذکور ، به استناد تبصره های یک و سه الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/72 دادنامه فوق الذکر نقض می شود و رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر دیوان محول می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده 80/178
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره از شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت 6/79/1498
مقدمه : رئیس شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته اند با توجه به اینکه در پرونده کلاسه 79/498 دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 289 مورخ 4/10/1379 توسط حقبرد در شعبه 17 دیوان درکلاسه پرونده 79/571 صادر شده و ذیل نظر خواسته به شماره 1289 مورخ 4/10/1379 توسط حقیر در شعبه 17 دیون در کلاسه پرونده 79/571 صادر شده و ذیل نظر خواسته به شماره 1289 مورخ 4/10/1379 توسط حقیردر شعبه 17 دیوان در کلاسه پرونده 79/571 صادر شده و ذیل نامه تجدیدنظر خوانده مثبت شده در دفتر این شعبه به شماره 55 مورخ 25/1/80 اعلام خودداری از اظهارنظر وتعیین نامه تجدیدنظر خوانده مثبت شده در دفتر این شعبه به شماره 55 مورخ 25/1/1380 اعلام خودداری ز اظهارنظر و تعیین مستشار دیگر جهت اظهارنظر در پرونده فوق الذکر گردیده است. پس از اظهارنظر جناب آقای اردلان به جای اظهارنظر جناب آقای انکورانی اینجانب در اثر تراکم کار اشتباها" در رای تجدیدنظر شرکت و دادنامه مربوطه را امضاء نموده ام 0 استدعادارم با توجه به تصره یک ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری و بلحاظ اینکه سریعا" تکلیف پرونده روشن شود پرونده در هیات عمومی مطرح و رای صادره نقض ومجددا" جهت رسیدگی به شعبه یاشخص دیگی ارجاع شود0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و رسواء مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 161

تاریخ تصویب : 1380/05/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.