جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 8232 24/6/1381

ریاست محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظر به اینکه فهرست منضم به کنوانسیون 1971 جزء لاینفک کنوانسیون مزبور محسوب می گردد مع الوصف در روزنامه رسمی شماره 16050 مورخ 17فروردین 1379 نسبت به درج فهرست مزبور توام بامتن کنوانسیون فوق اقدام نگردیده است 0 خواهشمند است دستورفرمائید نسبت به چاپ وانتشار آن در روزنامه رسمی اقدام گردد.
مدیر کل حقوقی ، امور قوانین ومجلس - پرویزملکی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16773
تاریخ تصویب :
1381/06/24
تاریخ ابلاغ :
1381/07/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :