جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


تاریخ : 9/10/1380 شماره دادنامه : 336
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران بشرح لایحه جوابیه شماره 06/324/19709 مورخ 25/7/80 اعلام داشته ، بخشنامه ای که بموجب آن ملاک مسکونی و غیر مسکونی بودن املاک را بازدید و تشخیص سازمان آب تعیین کرده باشد صادر نشده و یا اعلام مراتب ، شاکی نیز مشخصاتی از بخشنامه مورداعتراض ارائه ننموده است ، بنابراین موضوع به جهات مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/141
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای باک قلعه برخورداری
طرف شکایت : شرک آب و فاضلاب شرق تهران
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه یا دستورالعمل شرکت آب و فاضلاب که ملاک مسکونی و غیر مسکونی بودن را بازدید و تشخیص شرکت مذکور می داند0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بخشنامه یا دستروالعملی که ملاک مسکونی و غیرمسکونی بودن املاک را تشخیص علی الراس سازمان آب می داند شده است. رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 06/324/19709 مورخ 25/7/1380 اعلام داشته اند ، صرفنظر ازاینکه موضوع شکایت منجز نیست اصولا" در شرکت آب و فاضلاب چنین بخشنامه ای با اوصاف مذکور صادر نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت اسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رسوای شعب بدوی و رسوا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
336
تاریخ تصویب :
1380/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :