جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


تاریخ 30/10/1380 شماره دادنامه : 348
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مفاد دادخواست بدوی و مندرجات لایحه مورخ 5/10/1380 شاکی ، اعتراضی نسبت به مقررات و نظامات دولتی در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عنوان نشده است تا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان باشد.بنابراین موردی برای امعان نظر هیات عمومی وجود ندارد و پرونده به شعبه دوازدهم بدوی دیوان اعاده می شود.
دری نجف آبادی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده : 80/ 372
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای فرخ فرسیو
موضوع شکایت و خواسته : رفع بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران و استرداد - سردخانه توس فریز.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدوا"در شعبه دوازدهم دیوان مطرح بوده و سپس با توجه به موضوع شکایت و خواسته شاکی مبنی بر رفع بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و استرداد سردخانه توس فریز به هیات عمومی ارجاع گردیده است خواستار ابطال تصمیم هیات 5 نفری سازمان صنایع ملی ایران در مورد سردخانه ملکی خود شده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
348
تاریخ تصویب :
1380/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :