جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


تاریخ 14/11/1380 شماره دادنامه 359
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره 4 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1379 کل کشوربند (ه) تبصره 4 قانون بودجه سال 1379 کل کشوراصلاح شده براساس آن پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدمین بازنشسته به میزان مقرر حداکثر بمدت 30 سال تجویز گردیده است. بنابراین تصویب نامه شماره 54439/ت 24099ه مورخ 18/11/1379هیات وزیران که براین مبنا تدوین و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/10
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای زین العابدین همدانلو0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت (حداکثر30ماه) از تصویب نامه شماره 52439/ت 23099ه مورخ 18/11/1379
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بموجب : 1 - بند (ه) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 2 - بند (ه) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب 24/12/1378 و 3 - ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها وسایر کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی در طول سال 1379 به مشمولین قوانین مزبور هنگام بازنشستگی ، از کارافتادگی یافوت در مقابل کبیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت می باید معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است بدون هر گونه محدودیت تحت عنوان پاداش خدمت پرداخت گردد0 هیات وزیران در جلسه مورخ 12/11/1379 طی تصویب نامه شماره 52439/ت 24099ه مورخ 18/11/1379 عبارت ماده 4 تصویب نامه مورخ 31/5/1379 را به عبارت (به ازای هر سال خدمت معادل 30 روز آخرین حقوق مزایای دریافتی که مبنا ومملاک کسور بازنشستگی است (حداکثر30ماه) با رعایت موارد زیر پرداخت نمایند) تغییر داده و پرداخت پاداش را عملا" به حداکثر30 ماه محدود ساخته است. در هیچ یک از قوانین مورد اشاره در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت برای افراد ذینفع ، محدودیتی از نظر سنوات خدمت قابل قبول منظور نظر قانونگذار نبوده است. با توجه به مرات فوق آئین نامه اجرائی اصلاحی مورد شکایت مغایر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اصل 138 قانون اساسی بوده و درخواست ابطال آن را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5448 مورخ 7/7/1380 اعلام داشته اند با توجه به اینکه بموجب تبصره (4) ماده واحده اصلاح قانون بودجه سال 1379 کل کشورمقرر شده است ، به منظور رفع تبعیض ، نظیرسال 1380عبارت (حداکثر30سال) بعد از عبارت در هر سال خدمت (در بنده تبصره (4) بودجه سال 1379 کل کشور اضافه می شود0 حکم این تبصره از تاریخ 1/1/79 لازم الاجراء است) ، لذا با توجه به عطف بماسبق شدن حکم قانون از اول سال 1379 تصویب نامه فوق الذکر مبنی بر محاسبه پاداش پایان خدمت کارکنان دولت براساس حداکثر (30) سال خدمت ، هم اکنون مغایرت قانونی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
359
تاریخ تصویب :
1380/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :