جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


تاریخ 23/11/1380 شماره دادنامه : 365
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع تعارض آراء فوق الذکر قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 2 مورخ 19/1/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تفاوت مدلول آنها از مصادیق استنباط تعارض از حکم مقنن واز مقوله آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری شناخته نشده است. بنابراین موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان است و موردی برای رسیدگی وامعان نظر مجددوجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/455
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین 0
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و4 دیوان عدالت اداری 0
مقدمه : شاکی طی نامه شماره 11854 مورخ 29/5/1380 اعلام داشه اند0 دادنامه شماره 1845 مورخ 5/8/1378 شعبه چهارم بادادنامه قطعی شماره 771 مورخ 8/9/1373 صادره از شعبه سوم دیوان در تعارض است. علیهذا خواهشمند است موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدیو و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
365
تاریخ تصویب :
1380/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :