جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


تاریخ : 1/7/1380 شماره دادنامه 209
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به حدود اختیارات هیات وزیران در تصویب آئین نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 و تعیین شرایط و ضوابط مربوط به نحوه استفاده ازخانه های سازمانی و هزینه استفاده ماهانه از آنها و اینکه اجرای مقررات اصلاحی مربوط بشرح تصویب نامه شماره 2097/ت 23252ه مورخ 22/5/1379 از تاریخ قابلیت اجرای تصویب نامه مورخ 1/9/1378 متضمن تضییع حق ثابت و مکتسب نیست ، بنابراین بند (10) تصویب نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/334
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اقای ابوالفضل توحیدی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره20971/ت 23252ه مورخ 22/5/1379 هیات وزیران 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، دربند10 تصویب نامه مورد شکایت به تاریخ اجرای آن از تاریخ لازم الاجراء شدن تصویب شماره 37091/ت 19062ه مورخ 1/9/1378 که از تاریخ 1/9/1378 لازم الاجراء می باشد قرارداده که موردعطف بماسبق می گردد0 گمرک ایران در زمان تحویل خانه سازمانی که به استناد تصویب نامه 37091/ت 19062ه احاره بر قرار کرده و اجاره آنرا دریافت داشته وهیچ شرطی از جمله افزایش کرایه برای ایام قبل در شرایط عقد قرار نداده است. با عنایت بمراتب ابطال بند10 تصویب نامه شماره 2097/ت 23252ه مورخ 22/5/1379 هیات وزیران مورد تقاضااست.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 111 مورخ 14/6/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 28673/230 مورخ 23/12/1379 مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن وشهر سازی اعلام داشته اند ، وزارت مسکن وشهرسازی بنا به توضیحات تفضیلی مورخ 23/12/1379 اعلام داشته است که اعمال مصوبه تنها موجب ضرر و زیان استفاده کنندگان از خانه های سازمانی نشده بلکه موجب کاهش کرایه آن نیز شده است. لذا عطف بماسبق شدن مصوبه و حسب افزایش اجاره بها نمی باشد تادادخواست مذکور ممنوعیت داشته باشد با توجه به مراتب فوق رد دادخواست مطروحه را خواهان است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
209
تاریخ تصویب :
1380/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :