جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


تاریخ 8/7/1380 شماره دادنامه 218
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت بماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 موضوع جواز احتساب مدت تحصیل دانشجویان ودانش آموزان مشمول آن ماده جزو سابقه خدمت دولتی آنان و حکم مقرر در تبصره ماه مذکور مشعر بر تسری مدلول ماده فوق الاشعار پذیرفته شدگان قبل از سال 1354 مراکز تحصیلی مورد نظر با رعایت شرایط قانونی مربوط ، ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکر مغایر قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/132
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای نصرالله غلامی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویب نامه شماره 82138/ت 368ه مورخ 28/9/1369 هیات وزیران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام اشته است ، در سال 54 با اخذ مدرک لیسانس شیمی دبیری به استخدام وزارت آموزش وپرورش درآمده و در سال 1370 اداره آموزش و پرورش رامهرمز با صدور احکام 19/3/70 ترفیع متعلق به اینجانب را با احتساب 4 سال ایام تحصیل در دانشگاهها محاسبه و ابلاغ نمود0 اداره آموزش و پرورش رامهرمز اقدام خود را در اجرای قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369 اعلام داشته که با عنایت به اینکه اینجانب هیچگونه تعهدی به آموزش و پروش نسپرده ام و قانون متعهدین به خدمت به اعتبار نامش سپردن تعهد را شرط شمول بر افراد انسته و ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون مذکور اجتهاد قوه مجریه در برابر نص قوه مقننه است که عطف بماسبق شدن قوانین را جایز می داند0 با توجه به اینکه ماده 7 آئین نامه مذکور خلاف قانون می باشد وبدیهی است اگر مقنن آن را لازم می دانست در متن قانون می آورد ، ابطال آنرا خواستارم 0
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14712 مورخ 25/6/1380 اعلام داشته اند ، از آنجا که در ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش وپرورش مطلق دانشجویان دوره کاردانی وکارشناسی مورد حکم قرار گرفته اند که با توجه به مواد (1) و (6) قانون ناظر به دانش آموزان دانشسراها و مراکز تربیت معلم و رشته های دبیری سایر موسسات آموزش عالی نیز می باشد0 علیهذا ماده (7) آئین نامه که مقرر نموده سابقه خدمت پذیرفته شدگان قبل از سال 1354 نیز مشمول ماده (7) قانون بوده و در نتیجه سابقه تحصیلی آنان قابل محاسبه می باشد درحدود قانون تنظیم گردیده است. طبیعی است بعد از ان فردی در چهارچوب قانون فوق وقوانین قبلی مشابه به استخدام رسمی درآمده باشدعدم رعایت احتساب سابقه تحصیلی موضوع ماده (7) قانون و تبصره های آن مجوزی ندارد. به عبارت دیگر افرادی که با تعهد خدمت بر اساس این قانون وقوانین مشابه قبلی به خدمت آموزش و پرورش درآمده اند احتساب سابقه تحصیل آنان الزامی است ، در غیر این صورت استخدام آزمایشی آنان از آغاز تحصیل موضوع ماده (6) این قانون وقوانین قبلی موضوعیت نداشت 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی با حضورروسای و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
218
تاریخ تصویب :
1380/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :