جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


تاریخ 8/7/1380 شماره دادنامه 220
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت قسمت اخیر بندالف ماده 7 قانون اعزام دانشجوبه خارج ازکشور مصوب 1364 موضوع شرایط انتخاب داوطلبان اعزام به خارج از کشرو به منظور ادامه تحصیلات دانشگاهی (چنانچه تعداد داوطلب بیش از تعداد مورد نیاز باشد0 اولویت افراد بر حسب صلاحیت علمی خواهد بود0 نظر باینکه معدل مدرک تحصیلی داوطلبان مشمول قانون مذکور مبین میزان صلاحیت علمی آنان و مفید تشخیص اولویت در انتخاب داوطلبان است. بنابراین مقررات مربوط به شرایط اعطای بورس تحصیلی در قسمتی که شرکت کارشناسان اشد در آزمونهای مورد نظر را به داشتن معدل 16 موکول کرده است ، مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/259
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حکمت امیری
موضوع شکایت وخواسته : ابطال قسمتی از مقررات مربوط به آزمون دوره های دکتری تخصصی اعزام به خارج از کشور در سال 1378
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، اداره کل اعزام دانشجو به خارج از کشور پس از طی مراحل رسمی آزمون کتبی و آزمون تخصصی زبان پیشرفته انگلیسی پذیرتفه شدگان این دو مرحله را ملزم به داشتن شرایط مختلفی نموده است که داشتن تاهل وشرط سنی وداشتن معدل 16 تمام در دروه فوق لیسانس از دیگر شروط علمی و ..... را گذرانده فقط به جرم عدم حد نصاب معدل از ادامه مسیر محروم مانده ام 0 شرط معدل هیچگونه مرجع ماخذ قانونی ندارد. اگر ملاک و مبنای انتخاب دانشجو و سطح علمی ایشان است پس یک آزمون علمی وتخصصی می بایست بتواند سره را از ناسره جدا نماید و به نظر می ، رسد دیگر نیازی به پش طرسهای علمی دیگر نباشد0 مضافا" اینکه در قانون اعزام دانشجوبه خارج ازکشور مصوب 1364 و آئین نامه استفاده از بورسهای آموزشی خارج از کشور در فصل دوم ماده 7 از قانون مذکور مربوط به امتحان اعزام ونحوه گزینش برای داوطلبان بخشی از شرط معدل خصوصا" با نصاب 16 نکرده است. با توجه به مطالب فوق صدور حکم مقتضی به ابطال بخشنامه اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج در خصوص نصاب معدل بر مبنای رقم 16 جهت اعزام دانشجو به خارج از کشرو را به دلیل مغایرت باموازین و قوانین موضوعه استدعا دارم 0
مدیرکل حقوقی وزارت علوم ، تحقیاقت و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8553/75 مورخ 29/9/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 29798/2/42 مورخ 12/9/1379 اداره کل بورس وامور دانشجویان خارج وزارت متبوع نمودهاست. در نامه مزبور آمده است ، طبق ماده 7 قانون ملاک انتخاب داوطلبان سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی می باشد که بر اساس آئین نامه مصوب مقام وزارت مبنی بر قانون اعزام تصمیم گیری در خصوص شرایط و نحوه انتخاب داوطلبین بر عهده شورای مرکزی بورس می باشد بر همین اساس هم در آزمون اعزام سال 1378 موارد مصوبه در دفترچه راهنمای آزمون ذکر و از داوطلبین خواسته شد که فقط در صورت دارا بون این شاریط در آزمون شرکت کنند0لازم به ذکر است که در سالهای گذشته با توجه به راه اندازی و تقویت دوره های دکتری در داخل کشوز اعزام به خارج از کشور در حدمحدود آن هم با رعایت شرایط علمی وعمومی صورت می پذیرد0 بدهی است امکان شرکت در آزمونهای دکتری داخل برای سایر داوطلبین در هر حال وجود دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعبه تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با کثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
220
تاریخ تصویب :
1380/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :