جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 8/9/76 شماره دادنامه 125 کلاسه پرونده 76/93
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . خانم صغری شبگرد املشی
طرف شکایت . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته . ابطال مصوبه بیست و دومین جلسه مورخ 2/9/72 و بیست و پنجمین جلسه مورخ 14/10/72 هیات ممیزه مرکزی مبنی بر لغو آئین نامه اجرائی نحوه انتخاب مربی آموزشیاری.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است پس از طر مراحل مختلف جهت تغییر وضعیت استخدامی از کارشناسی به مربی آموزشی در مرحله صدور ابلاغ از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بشرح نامه مورخ 8/9/72 اعلام گردید که طبق بند 8 مصوبه بیست و دومین جلسه هیات ممیزه مرکزی آئین نامه اجرائی نحوه انتخاب مربی آموزشیار از تاریخ 2/9/72 لغو گردیده است. این مصوبه در عمل نادیده گرفته شده و مانعی در قبال ارتقاء اینجانبه از نظر وضعیت استخدامی بوده است لذا ابطال مصوبه 2/9/72 را خواستارم.
مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2695/9 ف مورخ 5/7/76 اعلام داشته اند: تصمیمات هیات ممیزه مرکزی بر اساس ماده 6 آئین نامه اجرائی نحوه انتخاب مربی آموزشیار و در حدود اختیار قانونی صورت گرفته است و مغایرتی با ضوابط قانونی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور را یمی نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نظامات و مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با موازین شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیارات خود در تصویب مقررات دولتی قابل طرح و رسیدگی در شورای نگهبان و یا هیات عمومی دیوان است که چون مفاد دادخواست متضمن شرایط مقرر در ماده مذکور نیست موضوع قابل طرح و امعان نظر تشخیص داده نمی شود .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
---------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
صورتجلسه
بیست و دومین جلسه هیات ممیزه مرکزی ساعت 8 صبح روز
2/9/72 با حضور آقایان دکتر فریدون نوحی - دکتر حسین ملک افضلی - دکتر محمد پژوهی - دکتر اسماعیل یزدی - دکتر عباس شفیعی - دکتر محمد فراهانی - دکتر محمد حسن باستان حق و آقای بهاء الدین شریعت در دفتر معاونت آموزشی تشکیل و موارد زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت :
1 - پرونده ارتقاء آقای دکتر حسینعلی شهریاری از مرتبه استادیاری به دانشیاری از علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مطرح و با بررسی مقالات و مدارک ارسال و با کسب 06/128 امتیاز ( ماده یک 45 ماده دو 06/18 ماده سه 65 ) با ارتقاء ابشان از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت گردید .
2 - پرونده ارتقاء آقای دکتر مرتضی شمشیری از مرتبه مربی به استادیاری به استناد بند 1 - 2 - 5 آئین نامه ارتقاء مطرح و مقرر گردید فعلا متوقف بمانده تا پس از اعلام نظر معاونت محترم آموزشی در جلسه بعدی مورد تصمیم گیری قرار گیرد .
3 - پرونده ارتقاء آقای دکتر علی اصغر خاکسار از مرتبه مربی به استادیاری به استناد بند 2 - 2 - 5 آئین نامه ارتقاء مطرح و با ارتقاء ایشان به مرتبه استادیاری با توجه به صورتجلسه کمیته ژوری موافقت گردید .
4 - پرونده ارتقاء آقای دکتر ایرج شریفی از مرتبه استادیاری به دانشیاری از علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی کرمان مطرح و با بررسی مقامات و مدارک ارسالی و با کسب 18/126 امتیاز ( ماده یک 43/58 ماده دو 75 / ؟؟ ماده سه 45 ) با ارتقاء ایشان از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت گردید .
5 - پرونده ارتقاء آقای دکتر مهدی آسمار از مرتبه استادیاری به دانشیاری از انستیتو پاسور ایران مطرح و با توجه به اخذ مدرک ph.o و استمرار فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی و محتوی پرونده علمی موضوع ارتقاء مرتبه برابر مقررات مربوطه توسط کمیته علوم پایه مورد بررسی قرار گیرد .
6 - پرونده ارتقاء آقای دکتر جواد خشابی از مرتبه استادیاری به دانشیاری از علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مطرح و با بررسی مقالت و مدارک ارسالی و کسب 2/129 امتیاز ( ماده یک 65 ماده دو
2/19 ماده سه 45 ) با ارتقاء ایشان به مرتبه دانشیاری موافقت گردید .
7 - پرونده ارتقاء آقای دکتر داود حسن زاده از مرتبه مربی به استادیاری به استناد بند 2 - 2 - 5 آئین نامه ارتقاءاز علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی تبریز مطرح و با توجه به صورتجلسه کمیته ژوری با ارتقاء ایشان به مرتبه استادیاری موافقت گردید .
8 - بر اساس تصمیمات متخذه و با رای اکثریت مقرر گردید بخشنامه شماره 23974 / 17/9/70 و 26871/14/35 مورخ
15 / 10/70 موضوع نحوه اجرائی آئین نامه مربی آموزشیاری از تاریخ 2/9/72 لغو گردید .
9 - در خصوص تعیین و تائید اعتبار علمی مجلات علمی مقرر گردید جلسه ای با عضویت آقایان دکتر عباس شفیعی دکتر حسین ملک افضلی دکتر فریدون عزیزی - دکتر اسماعیل یزدی تشکیل و پس از بررسی مجلات به هیات ممیزه مرکزی اعلام نظر فرمایند .
10 - پرونده متقاضیان مرتبه مربی آموزشیاری همراه با صورتجلسه قبولی در مصاحبه علمی در شورایعالی برنامه ریزی مطرح و با توجه به بند 8 صورتجلسه با تبدیل وضعیت 9 نفر از متقاضیان که دارای سابقه آموزشی بیش از 16 سال در دانشگاهها بودند به اسامی ذیل موافقت گردید :
1 - خانم مهین خجسته آذری
2 - پروانه غفاری
3 - پوراندخت غفاری
4 - سیما فهرمانی
5 - کلثوم پارسا سلکی سری
6 - فرخنده وزیری
7 - پری شکوه صارمی
فاطمه قربانی خلیل آباد
9 - شوکت راجی مطلق
ضمنا مقرر گردید اسامی سایر متقاضیان مرتبه مربی آموزشیاری به شرح ذیل مردود اعلام گردد :
1 - خانم دادور خراسانی 2 - خانم صغری شیگرداملشی 3 - خانم منصوره وظیفه اصل 4 - خانم پروین اردلان 5 - آقای احمد مسلمی 6 - خانم فاطمه عطار موسوی 7 - خانم شهلا صارمی 8 - خانم مهوش صادقی 9 - خانم معصومه عصری 10 - خانم آذر میدخت قدیمی ماهانی پور 11 - آقای اکبر مهدیان 12 - خانم شهربانوذره حسابی 13 - خانم ملیحه پامروارید 14 - آقای منوچهر الستی 15 - خانم اقبال ذاکر حسینی 16 - آقای سید علی اصغر هاشمی قمی 17 - خانم شهرناز بانو اشرف گنجوی 18 - آقای ناصر مکاری 19 - آقای علی قیم 20 - آقای جهانبخش طاهری 21 - خانم آمنه جمشید بیگی 22 - خانم حمیده لطفی 23 - خانم زهرا قربانی خلیل آبادی
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
125
تاریخ تصویب :
1376/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :