×

اعتراض شاکی متضمن مشخصات دقیقی از بخشنامه مورد نظر نیست

اعتراض شاکی متضمن مشخصات دقیقی از بخشنامه مورد نظر نیست

اعتراض-شاکی-متضمن-مشخصات-دقیقی-از-بخشنامه-مورد-نظر-نیست

وکیل


تاریخ 29/2/1380 شماره دادنامه 232
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آئین نامه و تصویب نامه ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت آنهابا احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در دیوان است نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن مشخصات دقیقی از بخشنامه مورد نظر واجتماع شرایط مقرر در ماده فوق الذکر نیست ، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی باشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 26/112
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سید عبدالمجید قائمی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه آموزش و پروش در خصوص اعمال ممنوعیت ادامه تحصیل برای افراد بالاتر از40 سال 0
مقدمه : شاکی طی شکایت تقدیمی اعلام داشته اند ، وزارت آموزش و پرورش قانونی را وضع نموده که افراد40 سال به بالا نمی توانند در آزمون شرکت کنند0 در مملکت اسلامی عمل مسئولین باید طبق کلام قرآن و رسول اکرم (ص) باشدکه دامنه تحصیل علم را محدود نفرموده اند معلم باید همیشه در حال افزایش علم خود باشد0 انتظار دارم این قانون غیر شرعی از آموزش و پرورش لغو شود0
مدیر کل امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند ، در انتخاب مستخدمین فرهنگی داوطلب دوره های آموزشی ضمن خدمت رعایت شرایط ورود به دوره ها بشرح مراتب معین و اعلام شده ازسوی سازمان امور اداری واستخدامی کشور برای آموزش و پرورش الزامی است و ممنوعیت ادامه تحصیل مستخدمین رسمی چهل سال به بالا و ممنوعیت مشارکت آنان در امتحانات ورودی آزمون دوره های آموزشی ضمن خدمت وسیله سازمان موصوف مقرر و مراتب جهت اجراء به آموزش و پرورش ابلاغ گردیده و در بند یک مصوبات شورای امور اداری و استخدامی کشوردر ارتباط با امتیازات تخصیص یافته به ایثارگران نیزبه آن تصریح شده است و آموزش و پرورش واضح مصوبه مذکورنیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب وروساءومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوربااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 232

تاریخ تصویب : 1380/02/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.