جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


تاریخ 6/8/1380 شماره دادنامه 242
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامه های فوق الذکر مبنی بر استنباط متفاوت ومعارض از حکم واحد قانونگذار نیست ، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و موردی برای امعان نظر در این خصوص در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده 29/365
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مسعود صدیقی مقدم
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری
مقدمه : شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 21/804 موضوع شکایت آقای مسعود صدیقی مقدم پور به طرفیت کمیسیونهای ماده صد منطقه 2 شهرداری تهران به خواسته لغو آراء مورخ 30/8/1321 و 10/11/1370 بشرح دادنامه شماره 248 مورخ 29/2/1372 حکم به فسخ آراءکمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد و رسیدگی در کمیسیون بدوی صادر نموده است
ب - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 24/1298 موضوع شکایت آقای مسعود صدیقی مقدم پور به طرفیت شهرداری منطقه 2 و کمیسیون ماده صد به خواسته عدم اجرای دادنامه شماره 248 مورخ 29/4/1372 شعبه سوم دیوان و تبدیل جریمه اولیه از 000/500/2 ریال به 000/15000 ریال بشرح دادنامه شماره 1021 مورخ 20/7/1376 شکایت را غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
242
تاریخ تصویب :
1380/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :