×

تقاضای ابطال بند3 مصوبه سیصد وهشتادمین جلسه مورخ 1379 3 3 شورای آموزش دانشگاه تربیت مدرس موضوع نامه شماره 7938 مورخ 1379 4 4

تقاضای ابطال بند3 مصوبه سیصد وهشتادمین جلسه مورخ 1379 3 3 شورای آموزش دانشگاه تربیت مدرس موضوع نامه شماره 7938 مورخ 1379 4 4

تقاضای-ابطال-بند3-مصوبه-سیصد-وهشتادمین-جلسه-مورخ-1379-3-3-شورای-آموزش-دانشگاه-تربیت-مدرس-موضوع-نامه-شماره-7938-مورخ-1379-4-4

وکیل


تاریخ 27/8/1380 شماره دادنامه 280
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بندبند3 مصوبه سیصد وهشتادمین جلسه مورخ 2/3/1379 شورای آموزش دانشگاه تربیت مدرس که بموجب آن حداکثر مهلت فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد جهت پذیرفته شدگان دکتری ورودی سال تحصیلی 80 - 79 ، 31/6/1379 تعیین شده به شرح نظریه مورخ 3/8/1380 فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشد است و با عنایت به حدود وظایف واختیارات شورای مذکور در تعیین شرایط پذیرفته شدگان دوره دکتری مغایرتی با قانون نیز ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده 80/72
مرحع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای نادرعلی پور قرانی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند3 مصوبه سیصد وهشتادمین جلسه مورخ 3/3/1379 شورای آموزش دانشگاه تربیت مدرس موضوع نامه شماره 7938 مورخ 4/4/1379
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، مسئولین دانشگاه تربیت مدرس ضمن سوءاستفاده از اختیارات خود و عدم تمکین به تعهدات اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودی دوره های تخصصی در سال 1379 و نادیده گرفتن ارزشها و مقررات اسلامی و قوانین تاریخ فارغ التحصیلی را به نفع عده ای از طرفین تعهد خود و ضرر عده ای دیگر تغییر داده است و آن را در قالب بند3 مصوبه شورای آموزش دانشگاه به شماره 2938 مورخ 4/4/1379 انجام داده است وحق اینجانب را تضییع نموده است با توجه به اصل 170 قانون اساسی و فتوی حضرت امام (ره) مبنی بر باطل بودن مصوبات و قوانین که با نص صریح قرآن کریم مغایر یا در تضاد باشند0 و با توجه به اینکه طبق ماه 4 قانون مدنی ابطال مورد شکایت را تقاضادارد.
مسئول دفتر حقوقی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11026/6 مورخ 23/4/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 11988/43 مورخ 20/4/1380 معاون آموزش دانشگاه نموده است. در این نامه آمده است :
1 - شورای آموزش دانشگاه در مصوبات جلسه (280) مورخ 3/3/1379 بر اساس تقاضای تعدادی داوطلب با در نظر گرفتن صلاحدید وپیشرفت برنامه های آموزشی مهلت دفاع از پایان نامه ارشد که شرط ثبت نام قبول شدگان بوده را به مدت 16 روز تمدید نموده وهماهنگی های آئین نامه ای نیز به عمل آمده در ضمن دادن مهلت به داوطلبان واجد شرایط نقض حق کسی دیگر نیست. مهلت را شورا تعیین کرده و خود نیز تمدید کرده است. 2 - مردودین به هیچ وجه در چنین وضعیتی دعوت به ثبت نام نمی شوند و گروه نیز ذخیره نداشته و در جایی ذخیره اعلان نشده است. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2422/21/80 مورخ 5/8/1380 اعلام داشته اند ، موضوع بند (3) سیصد وهشتادمین جلسه مورخ 3/3/1379 شورای آموزش دانشگاه تربیت مدرس در جلسه مورخ 3/8/1380 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف شرع شناخته نشد0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بخث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 280

تاریخ تصویب : 1380/08/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.