×

موضوع قابل رسیدگی و اعمان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد

موضوع قابل رسیدگی و اعمان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد

موضوع-قابل-رسیدگی-و-اعمان-نظر-در-هیات-عمومی-دیوان-نمی-باشد
تاریخ 27/8/1380 شماره دادنامه 281
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آئین نامه و تصویب نامه وسایر نظامات دولتی از حیث مغایریت بااحکام اسلامی وقوانین و یاخارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل اعتراض و رسیدگی واتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر باینکه مفاد دادخواست شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوق الذکر نیست. بنابراین موضوع قابل رسیدگی و اعمان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده 80/314
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سیدامیر موسوی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال اطلاعیه شماره 9388/56/1 مورخ 18/8/77 سازمان جهاد سازندگی استان لرستان 0
مقدمه شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، در تاریخ 20/8/1322 با توجه به بخشنامه شماره 9388/56/1 مورخ 18/8/1377 خود را بازخرید نمودم ، در بخشنامه مدل ماشینی را که در قبال آن بازخرید شدم سال 75 ذکر شده که به قصد مدل سال 1375 هجری شمسی است آنرا قبول کردم و بعد از تحویل متوجه شدم سال مدل ماشین سال میلادی است و اوراقی وخارج از رده است. با توجه به قانون مدنی این معامله باطل است. و درخواست بازگشت بکار را دارم 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نحف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 281

تاریخ تصویب : 1380/08/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.