جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


تاریخ 4/9/1380 شماره دادنامه 288
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 3/10/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام (کلیه عوارض تصویبی شهرداریها که از تاریخ 1/9/1361 تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (12/10/1366) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده ، تنفیذ شده تلقی می گردد0) بنابراین مصوبه شماره 5/4934 مورخ 20/3/1364 استانداری مازندران ، موضوع اخذ 2% مبلغ قرارداد منعقده بین پیمانکاران و عاملین فروش چوب و سایر مشتقات آن با جنگلداری بعنوان عوارض فروش جوب به نفع نزدیکترین شهرداری محل بهره برداری ازعاملین فروش بلحاظ تایید وتنفیذ آن از طرف قانونگذار مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیر نمی باشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/21
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت کارگاههای تولیدی الباقات والصالحات
موضوع شکایت وخواسته : ابطال قسمتی از مصوبه شماره 5/4934 مورخ 2/3/1364 استانداری مازندران 0
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، استانداری استان مازندران بموجب مصوبه شماره 5/4934 مورخ 20/3/1364 با وضع عوارض مقرر داشته به میزان 2% مبلغ قراردادهای پیمانکاران و عاملین فروش چوب با ادارات جنگلداری به نفع نزدیکترین شهرداری محل بهره برداری از عاملین فروش وصول گردد0 نظر به اینکه وضع عوارض مذکور مخالف مقررات قانونی و خارج از اختیارات استانداری است لغو مصوبه مذکور در مورد استدعا است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42/4/5752 مورخ 19/2/1379 اعلام داشته اند ، کلیه عوارض تصویبی برای شهرداریها که از تاریخ 1/9/1361 تا12/10/1366 در خلاء قانونی بوده به استناد ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها موضوع نامه شماره 11682/829 مورخ 19/10/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنفیذ شده تلقی گردید0 با عنایت به مراتب رد دعوی خواهان مورد استدعا است.
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

 

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
288
تاریخ تصویب :
1380-09-04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :