جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


تاریخ 4/9/1380 شماره دادنامه : 290 کلاسه پرونده 22/65
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 10865/م مورخ 12/8/1371شهرداری تهران قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 64 مورخ 1/6/1376 هیات عمومی دیوان مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و در نتیجه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی وامعان نظر مجدد به اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر می باشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اقای نصرت آلائی - آقای علی جعفری مرندی - آقای محمد شیخ زنوز
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 10865/م مورخ 12/8/1371 شهرداری تهران 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند4 بخشنامه شماره 10865/م مورخ 12/8/1371 شهرداری تهران بلحاظ خلاف قانون بودن شده اند0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره با اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
290
تاریخ تصویب :
1380/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :