جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


تاریخ 4/9/1380 شماره دادنامه 293
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 58324/11719/4/30 مورخ 9/12/1377 وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته وبه شرح دادنامه شماره 230 مورخ 24/7/1379 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی وامعان نظر مجدد به اعتراض اشکی نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع مشمول مفاد دادنامه فوق الذکر است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/322
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت کناف ایران
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 58324/11719/4/30 مورخ 9/12/1377 وزارت امور اقتصادی دارائی 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، معاون سابق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی در تاریخ 9/12/1377 مبادرت به صدرو بخشنامه شماره 58324/11719/4/30 نموده و در آن اشاره شده است که (با انعقاد مجدد قرارداد کار نه تنها خدمت پایان نمی پذیرد بلکه استمرار نیز می یابد و لذا ..... مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود0) این بخشنامه خلاف ماده 7 قانون کار و بند5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد و درخواست ابطال آنرا دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی وروساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
293
تاریخ تصویب :
1380/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :