×

ابطال تصویبنامه های شماره 57743 ت 2198ه مورخ 1378 10 27 و 60439 ت 2233ه مورخ 1378 11 14 هیات وزیران در مورد پاداش خدمت به هنگام بازنشستگی

ابطال تصویبنامه های شماره 57743 ت 2198ه مورخ 1378 10 27 و 60439 ت 2233ه مورخ 1378 11 14 هیات وزیران در مورد پاداش خدمت به هنگام بازنشستگی

ابطال-تصویبنامه-های-شماره-57743-ت-2198ه-مورخ-1378-10-27-و-60439-ت-2233ه-مورخ-1378-11-14-هیات-وزیران-در-مورد-پاداش-خدمت-به-هنگام-بازنشستگی
تاریخ 11/9/1380 شماره دادنامه 297
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نستب به تصویب نامه های شماره 5243/ت /21980ه مورخ 27/10/1328 و شماره 60439/ت 2233ه مورخ 14/11/1378 هیات وزیران قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه های شماره 344 الی 353 مورخ 16/11/1379 هیات عمومی به لحاظ احراز مغایرت آنها با بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 کل کشور ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی وامعان نظر مجدد به اعتراض نسبت به مصوبات مذکور وجود ندارد واعتراض شاکی در این زمینه مشمول دادنامه فوق الذکر است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده 80/262
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای هرمز قیصری
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تصویب نامه های شماره 57743/ت 2198ه مورخ 27/10/1378 و 60439/ت 2233ه مورخ 14/11/1378 هیات وزیران 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، مطابق بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1328 مقرر گردیده بود که به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده شغل بعنوان پاداش خدمت به هنگام بازنشستگی پرداخت شود0 هیات وزیران در جلسات 22/10/1378و3/11/1378 موضوع تصویب نامه های مورد شکایت پرداخت 10 روز آخرین حقوق وفوق العاده شغل به ازای هر یک سال را به عنوان پاداش پایان خدمت تصویب نمود0 نظر به اینکه مصوبات هیات وزیران نمی تواند ناقض قانون باشد مستدعی است در خصوص ابطال مصوبات مورد شکایت اقدام بایسته معمول گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 297

تاریخ تصویب : 1380/09/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.