×

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 21 20530 مورخ 1380 12 12 سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور در مورد در خصوص ممنوعیت تردد اتوبوسهای مسافربری بالای عمر25 سال به تهران و بالعکس

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 21 20530 مورخ 1380 12 12 سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور در مورد در خصوص ممنوعیت تردد اتوبوسهای مسافربری بالای عمر25 سال به تهران و بالعکس

تقاضای-ابطال-بخشنامه-شماره-21-20530-مورخ-1380-12-12-سازمان-حمل-ونقل-وپایانه-های-کشور-در-مورد-در-خصوص-ممنوعیت-تردد-اتوبوسهای-مسافربری-بالای-عمر25-سال-به-تهران-و-بالعکس

وکیل


تاریخ 11/9/1380 شماره دادنامه 300 الی 306
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 21/20520 سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه های شماره 260 الی 277 مورخ 20/8/1380 هیات عمومی دیوان و با عنایت به بندهای 2 و12 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص نگردیده است.بنابراین رسیدگی وامعان نظر مجدد به اعتراض نسبت به همان بخشنامه موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه های فوق الذکر است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده 80/331 و80/332 و80/333 و80/334 و80/335 و80/336
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی اکبر درودی ، آقای موسی محمدخانی ، آقای عباس عبدلی ظفرقندی ، آقای مرتضی ندیمی ، آقای علی اصغر حاجی شیرعلی آقای ضیاء جابروند ، آقای حسینعلی جعفری 0
موضوع شکایت وخواستخ : ابطال بخشنامه شماره 21/20520 مورخ 12/12/1380 سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور0
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی خواستار ابطال بخشنامه شماره 71/20520 مورخ 12/12/1380 سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور در خصوص ممنوعیت تردد اتوبوسهای مسافربری بالای عمر25 سال به تهران و بالعکس شده اند0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 306

تاریخ تصویب : 1380/09/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.