×

تقاضای ابطال ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون استخدام کشوری

تقاضای ابطال ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون استخدام کشوری

تقاضای-ابطال-ماده-4-آئین-نامه-اجرائی-قانون-اصلاح-مقررات-بازنشستگی-ووظیفه-قانون-استخدام-کشوری
تاریخ : 20/9/1380 شماره دادنامه 310
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون استخدام کشوری قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 245 مورخ 15/8/1379 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی واتخاذ تصمیم مجدد نسبت به ماده مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 890/424
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای قنبر بابائی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون استخدام کشوری موضوع تصویب نامه شماره 80524ت 267ه مورخ 18/7/1369 هیات وزیران 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، ماده 4 آئین نامه اجرائی مورد شکایت برخلاف صراحت ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1/9/1367 می باشد وتقاضای ابطال آنرادارم 0
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بااتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 310

تاریخ تصویب : 1380/09/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.