×

ابطال نظریه شماره 6556 31 1 مورخ 1375 7 1 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد عدم احتساب سوابق خدمت روزمزدی قانون کار

ابطال نظریه شماره 6556 31 1 مورخ 1375 7 1 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد عدم احتساب سوابق خدمت روزمزدی قانون کار

ابطال-نظریه-شماره-6556-31-1-مورخ-1375-7-1-دفتر-حقوقی-سازمان-امور-اداری-و-استخدامی-کشور-در-مورد-عدم-احتساب-سوابق-خدمت-روزمزدی-قانون-کار
تاریخ : 20/9/1380 شماره دادنامه : 312
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه ها وآئین نامه ها وسایر مقررات دولتی از حیث مغایرت آن با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی واتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر باینکه اظهار نظر شماره 6556/31/1 مورخ 1/7/1375 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و مورد از مصادیق ماده فوق الذکر نمی باشد بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/447
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم اشرف السادات حسن پور
موضوع شکایت وخواسته : ابطال نظریه شماره 6556/31/1 مورخ 1/7/1375 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، کارگزینی دانشگاه اظهار می دارد که بنا به دستورالعمل بخشنامه شماره 6556/31/1 مورخ 1/7/1375 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشوری ، سوابق خدمت روزمزدی قانون کار اینجانب به حساب نمی آید0 این بخشنامه خلاف قوانین موضوعه است ، تقاضای ابطال آنرا دارم 0
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7462/53/2 مورخ 25/4/1380 اعلام داشته اند ، شاکی در شکوائیه خود ابطال هیچ تصویب نامه یا آئین نامه یا دستورالعمل خاص را خواستار نشده ، بلکه از اظهار نظری که دفتر حقوقی وقت این سازمان در پاسخ به سئوال مطروح از سوی دستگاه اجرائی (وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی) اعلام شده اعتراض دارد که علی الاصول شکایت از نظر ارشادی یک سازمان دولتی که طبق قانون مکلف به پاسخگوئی است در هیات عمومی دیوان قابل طرح نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با کثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 312

تاریخ تصویب : 1380/09/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.