×

تقاضای ابطال قسمتی از مصوبه هشتاد وششمین جلسه مورخ 1378 12 11 شورای عالی اداری

تقاضای ابطال قسمتی از مصوبه هشتاد وششمین جلسه مورخ 1378 12 11 شورای عالی اداری

تقاضای-ابطال-قسمتی-از-مصوبه-هشتاد-وششمین-جلسه-مورخ-1378-12-11-شورای-عالی-اداری
تاریخ 27/9/1380 شماره دادنامه : 316
رای هیئت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آئین نامه ها وتصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت مقررات ماده مذکور قابل رسیدگی در هیئت عمومی دیوان است. نظر باینکه مفاد اعتراض نسبت به مصوب هستاد وششمین جلسه مورخ 11/12/378 شورای عالی اداری متضمن علل و جهات فوق الذکر نیست ، بنابراین قابل رسیدگی وامعان نظر در هیئت عمومی دیوان نمی باشد0
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/387
مرجع رسیدگی : هییت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین رحیمی نژاد - آقای علی جمشیدیان 0
موضوع ضکایت خواسته : ابطال قسمتی از مصوبه هشتاد وششمین جلسه مورخ 11/12/1378 شورای عالی اداری
موضوع بخشنامه شماره 46/14 مورخ 21/1/01379
مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، اداره کل راه وترابری خراسان طی نامه 21/8/1379 اعلام داشت ، تعداد 33 نفر از متصدیان مشاغل تندرو سبک ، مشاغل کارگاهی و ..... که دارای شرایط بازنشستگی نمی باشند در آینده مشکل خدماتی خواهد داشت تعیین و معرفی به ترتیب اولویت ادغام فرمایند ومستند خود را بخشنامه شماره 46/14 مورخ 21/1/1379 شورای عالی اداری اعلام داشته اند0 در حال حاضر تعداد 16 نفر منجمله اینجانبان درحال حذف پست سازمانی و بازخریدی می باشیم0 علیهذا تقاضا دارد موضوع را بررسی فرموده یا تصمیم بجا و شایسته بخشنامه شماره 46/14 مورخ 11/1/1379 صادره از سوی سازمان امور اداری واستخدامی ابطال فرمائید تا حقوق مکتسبه و قانونی اینجانبان تضییع نشود و وضعیت شغلی و پست سازمانی اینجانبان و تعداد دیگر زحمتکس پس از 25 سال درمعرض خطر و تزلزل قرار نگیرد0
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19286/43 مورخ 5/9/1380 اعلام داشته اند ، در خصوص بخشنامه شماره 46/14 مورخ 21/1/1379 شورای عالی اداری قبلا" آن هیئت مبادرت به صدور دادنامه شماره 399 مورخ 28/12/1379 نموده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روساء شعب بدوی وروساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید0

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 316

تاریخ تصویب : 1380/09/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.