×

ابطال بخشنامه شماره 1454 104 5 30 مورخ 13671 9 22 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی

ابطال بخشنامه شماره 1454 104 5 30 مورخ 13671 9 22 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی

ابطال-بخشنامه-شماره-1454-104-5-30-مورخ-13671-9-22-معاون-درآمدهای-مالیاتی-وزارت-امور-اقتصادی-ودارائی

وکیل


تاریخ : 2/10/1380 شماره دادنامه : 317
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض به بخشنامه شماره 1454/104/5/30 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته وبشرح دادنامه شماره 251 مورخ 13/8/1380 هیئت عمومی دیوان خارج از حدود اختیارات واحد مذکور در وضع مقررات دولتی شناخته شده ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی واتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به بخشنامه مزبور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/199
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : شرکت صنعتی پارس خزر0
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی ابطال بخشنامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاون درآمدهای مالیاتی را بلحاظ خلاف قانون بودن درخواست نموده اند0
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید.


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 317

تاریخ تصویب : 1380/10/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.