×

آراء یاد شده, از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه نبوده است

آراء یاد شده, از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه نبوده است

آراء-یاد-شده,-از-مصادیق-آراء-معارض-در-موارد-مشابه-نبوده-است

وکیل


تاریخ 29/3/68 شماره دادنامه 17 کلاسه پرونده 67/93
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای علی نیک اندیش
طرف شکایت. راه آهن جمهوری اسلامی ایران.
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف : شعبه نهم در خصوص کلاسه پرونده 61/1859
موضوع شکایت آقای علی روزبه بطرفیت راه آهن بشرح دادنامه شماره 162 - 18/4/67 موضوع شکایت را , خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری , دانسته. و قرار عدم صلاحیت باعتبار مراجع حل اختلاف کار صادر نموده است.
ب : شعبه دهم در خصوص کلاسه پرونده 64/660 موضوع شکایت آقای علی نیک اندیش , به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی, به خواسته : تبدیل نوع خدمت و برقراری حقوق بازنشستگی , بشرح, دادنامه شماره 397- 30/7/67 شکایت را رد نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب , تشکیل . و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره , بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
آراء یاد شده, از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نبوده بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیضی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 17

تاریخ تصویب : 1368/03/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.