×

قبلاً در خصوص مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است

قبلاً در خصوص مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است

قبلاً-در-خصوص-مورد-رسیدگی-و-اتخاذ-تصمیم-شده-است

وکیل


بسمه تعالی
تاریخ 4/7/71 شماره دادنامه 127 کلاسه پرونده 70/151
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: باقر شاه کوهی.
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 68/587 موضوع شکایت آقای علی اکبر گلپور و غیره به طرفیت: وزارت کار و امور اجتماعی بخواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف در خصوص مابه التفاوات دستمزد مربوط به اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل طی دادنامه های صادره حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب - شعبه چهارم در رسیدگی بپرونده کلاسه 69/1258و... موضوع شکایت آقای خیران اکبری ساروئی و غیره بطرفیت وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته ابطال آراء هیات عالی حل اختلاف طی دادنامه های صادره حکم با بطال آراء مزبور و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف همعرض صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون با بررسی و ملاحظه سابقه معلوم میشود قبلاً بشرح دادنامه شماره 130 -129 -128 مورخ 15/11/70 در خصوص مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است لذا موضوع قابل طرح و بررسی مجدد تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 127

تاریخ تصویب : 1371/07/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.