×

آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض نیست

آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض نیست

آراء-یاد-شده-از-مصادیق-آراء-معارض-نیست
بسمه تعالی
تاریخ 9/8/71 شماره دادنامه 160 کلاسه پرونده 71/122
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: اف : شعبه سوم در رسیدگی بپرونده کلاسه 69/488 موضوع شکایت آقای حبیب اله بیکلری بطرفیت 1- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 2 - وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته تقاضای اجرای قرارداد و پیمانهای دسته جمعی کار فیمابین کارگران شرکت واحد با شرکت مذکور طی نامه شماره 601 - 30/8/70 در خصوص قسمتی از خواسته شاکی مبنی برتقاضای پرداخت پاداش آخر سال از سال 1359 لغایت 1367 بر مبنای سالی 62 روز بر طبق 5 از پیمان دسته جمعی پنجم حکم به ورود شکایت شاکی صادر و پرونده را جهت اقدام قانونی به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران ارسال داشته است.
ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 68/1261 موضوع شکایت آقای سید ابراهیم حقگو بطرفیت وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف 8 سال سالی 62 روز قرارداد و پاداش آخرسال طی دادنامه شماره 502 -26/6/69 تخلفی از مقررات تشخیص نداد و حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمد رضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیات عمومی بمنظور صدور رای وحدت رویه تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 160

تاریخ تصویب : 1371/08/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.