×

مورد از مقوله آراء متناقض در موارد مشابه تشخیص داده نمیشود

مورد از مقوله آراء متناقض در موارد مشابه تشخیص داده نمیشود

مورد-از-مقوله-آراء-متناقض-در-موارد-مشابه-تشخیص-داده-نمیشود

وکیل

بسمه تعالی
تاریخ 4/10/72 شماره دادنامه 174 کلاسه پرونده 71/125
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره 539 مورخ 16/9/70 شعبه 16 دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکی به استفاده از مابه التفاوت حقوق ناشی از افزایش سنوات خدمت ارفاقی مبتنی بر ماده 114 آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی به تبعیت از رای شماره 52 مورخ 8/5/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری انشاء شده در حالیکه دادنامه شماره 1000 مورخ 15/11/69 شعبه 19 دیوان که قبل از رای هیات عمومی صادر گردیده مبین رد شکایت شاکی بلحاظ نامشخص بودن بخشنامه مورد استناد است که با این وصف مورد از مقوله آراء متناقض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/12/1360 تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مهری سمواتی.
موضوه شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16و19 دیوان عدالت اداری.
مقدمه - الف: شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/420 موضوع شکایت خانم مهری سمواتی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته اصلاح حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 1000 مورخ 15/11/69 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/389 موضوع شکایت خانم منیره بیات ماکوئی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته اصلاح حقوق بازنشستگی و برقراری آن براساس ماده 114 قانون تامین اجتماعی بشرح دادنامه شماره 539 مورخ 16/9/70 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 174

تاریخ تصویب : 1372/10/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.