×

آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه تلقی نمیشوند

آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه تلقی نمیشوند

آراء-یاد-شده-از-مصادیق-آراء-معارض-در-موارد-مشابه-تلقی-نمیشوند بسمه تعالی
تاریخ 6/6/72 شماره دادنامه 97 کلاسه پرونده 72/80

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای هوشنگ اسفندیاری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/620 موضوع شکایت آقای یار علی خسروی بطرفیت عالی اختلاف بخوساته اعتراض به رای هیات مزبور در مورد کارگران بازنشسته نساجی شماره یک قائمشهر بشرح دادنامه شماره 704 -30/10/70 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/194 مووضع شکایت آقای حسین ذبیحی و غیره بطرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی قائمشهر به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 687 -2/9/71 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمد رضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیات عمومی بمنظور صدور رای وحدت رویه تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 97

تاریخ تصویب : 1372/06/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.